Kulturna dediščina

Sprehod skozi zgodovino občine Središče ob Dravi

PRAZGODOVINA

Kamena doba:

V okolici Središča ob Dravi – Šalovci so našli različne kamnite izdelke, ki so imeli obliko kladiva. Zanimivo je, da takega »kamenja« na območju Središča ob Dravi ni v naravi. Glede na zgradbo kamnin so ugotovili, da je izvor kamnin v Alpah. Možno je, da so predmete dobili pri blagovnih menjavah. Leta 1877 je kaplan g. Slekovec nabral po župniji 10 kamnitih predmetov. Nekateri so bili celo v uporabi po hišah, kot uteži v stenskih urah.

SLika 26

Fotografija predmetov najdenih v Središču ob Dravi iz »nove« kamene dobe.
Vir: Kovačič F.(1910).Trg Središče, Krajepis in Zgodovina.
Izdalo Zgodovinsko društvo. Cirilova Tiskarna

Bronasta doba:

Na Grabah je leta 1860 kmet Franc Horvat po naključju odkril več bronastih predmetov (bronasta dleta, dve manjši poškodovani sulici, ost meča, dve krogli, preluknjana masivna krogla). Predmete je odkupil profesor zgodovine dr. Robič in jih predal takratnemu graškemu zgodovinskemu društvu. Dr. Robič je predmete popisal tako: »Pridejane se bile reči najbrž kakemu mrliču in so vse iz bronca, skoraj brez patine (zelenca)«. Vsi predmeti so shranjeni v Deželnem muzeju v Gradcu.

STARI VEK

Rimska doba:

Rimljani so v Središču ob Dravi postavili prvo postojanko ali celo manjši tabor okrog leta 30 pr.n.št. Še pred postojanko so Rimljani zgradili prvo cesto. Del trase rimskodobne ceste, ki je povezovala Poetovio s Savario (Ptuj – Sombotel), je vidna danes le še kot proga raztresenega proda. Cesto je uporabljala rimska vojska in trgovci, ki so prevažali blago.

SREDNJI VEK

Rimska doba:

Leta 1907 je Zgodovinsko društvo pričelo z izkopavanjem na njivskih površinah »Cirkovce« k.o. Grabe, kjer je reka Drava razkrila kosti in opeko. Odkrili so temelje in pokopališče. Odkopana stavba je ostalina iz rimske dobe (površina 28x32m) z ohranjenim hipokavstom (kuriščem). Na tem mestu je tudi najdba srednjeveškega grobišča z več kot 300 odkritimi grobovi, večinoma iz druge polovice 10. do začetka 11. stoletja, nekateri grobovi so tudi iz 13. in 14. stoletja.

Slika 27

Fotografija kurišča (hipokavst) rimske hiše v Središču.
Vir: Kovačič F.(1910).Trg Središče, Krajepis in Zgodovina.
Izdalo Zgodovinsko društvo. Cirilova Tiskarna

Visoki srednji vek:

Umetno narejen grič z ledinskim imenom Gradišče je verjetno ostalina srednjeveške zemljene utrdbe oziroma stolpastega gradu (Motte - Hausberg – Turmhuegelburg).

Preseljevanje narodov:

Po razpadu Rimskega cesarstva so se na območju Središče ob Dravi menjavala številna ljudstva. Najprej so dediščino Hunske države po Atilovi smrti prevzeli Goti. Čeprav območje Središča ob Dravi ni nikoli spadalo h Gotom, ampak so ga leta 526 zasedli Langobardi (germansko ljudstvo iz severne Evrope), ki so premagali nastanjene Herule (vzhodnogermansko ljudstvo).  Langobardi so kasneje svoje zemljo prepustili Avarom. Predvideva se, da je naselbina Slovanov v Središču ob Dravi nastala v 6. stoletju. Po večini pa so se ukvarjali s poljedelstvom.

Iskalni niz:

 

Izberi pot
    Show the options

Od :   ali  

Do :   ali