O projektu

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi

Splošne informacije o operaciji:
Akronim:
RTNP
Sklad: EKSRP

Vodilni partner – prijavitelj: Občina Središče ob Dravi

Ostali partnerji:
Jeruzalem SAT – OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.,
Konjeniško društvo Središče ob Dravi,
DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Vrednost operacije: 54.477,40 €
Vrednost sofinanciranja: 38.934,84 €
Trajanje operacije: začetek 1.3.2018, konec 1.3.2019
Odločba iz dne: 16. 2. 2018
Povzetek operacije: Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1  Podpora razvoju infrastrukture  in programov za izboljšanje kvalitete življenja.

Operacija zajema izdelavo:
Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1. Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kvalitete življenja.
V sklopu operacije bomo na točkah zanimive naravne in kulturne dediščine postavili interpretacijske table za obiskovalce, določenim tablam bomo dodali povzetek za slepe in slabovidne osebe.
Izdelali bomo načrt interpretacije območja, ki bo vključeval logotip krajinskega parka, slogan, katalog celostne grafične podobe (CGP).
Natisnili bomo brošuro s ključnimi informacijami o zanimivostih v Občini Središče ob Dravi, brošura bo vsebovala zemljevid z označenimi točkami pomembnejše naravne in kulturne dediščine ter označeno ponudbo storitev na območju operacije.
V sklopu operacije bomo identificirali ponudbo različnih storitev. S pomočjo strokovnjakov za turizem bomo ponudnikom omogočili seznanitev z možnostmi nadgradnje njihove ponudbe z naravoslovnim turizmom.
V prostorih Občine Središče ob Dravi bomo uredili informacijsko točko, kjer bodo obiskovalcem na voljo informacije o kraju in pomembni naravni in kulturni dediščini. Vzpostavili bomo spletno stran s predstavitvijo parka, njegovih naravnih in kulturnih znamenitosti ter o lokalnih ponudnikih različnih storitev.
Nadgradili bomo  Praznik buč v Središču ob Dravi z namenom promocije lokalne kulture in naravne dediščine, lokalne ponudbe in storitev. V sklopu praznika buč bo možnost ogleda naravne in kulturne dediščine Središča ob Dravi. Ogled bo izveden z vožnjo s kočijami. Operacija je izjemnega pomena za prihodnji razvoj Središča ob Dravi, saj poleg vzpostavljanja konkretne promocije Krajinskega parka postavlja temelje za prihodnji lokalni razvoj in dopolnilne dejavnosti  na kmetijah kmetov.

Cilji operacije:
- identifikacija naravne in kulturne dediščine,
- predstavitev naravne in kulturne dediščine,
- na območju  pomembne naravne dediščine razvoj koncepta trženja narave,
- v lokalnem okolju ponuditi novo razvojno priložnost,
- spodbuditi trajnostni pristop upravljanja z naravo,
- z interpretacijo narave še dodatno krepiti odnos ljudi do naravnega okolja.
- vključevanje  ranljivih skupin

Pričakovani rezultati operacije:
-
Projektno partnerstvo,
- vzpostavitev osnovne infrastrukture na območju operacije,
- priprava celostne grafične podobe (CGP) območja Občine Središče ob Dravi,
- razvoj turistične in naravoslovne ponudbe pri lokalnih ponudnikih storitev,
- z namenom promocije območja bomo natisnili brošuro, ki bo trojezična, v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku,
- v prostorih občine Središče ob Dravi bomo uredili informacijsko točko,
- vzpostavili bomo spletno stran s predstavitvijo projekta.